Zasady kierowania do ŚDS

W zajęciach organizowanych w Środowiskowym Domu Samopomocy osoby uczestniczą na podstawie decyzji kierującej wydanej przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie Sandomierskim. Osoby z terenu gminy, które potrzebują wsparcia i terapii mogą zgłaszać chęć uczestnictwa w ŚDS swojemu lekarzowi, pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej lub bezpośrednio pracownikom ŚDS.

Aby uzyskać decyzję kierującą do ŚDS należy złożyć do Kierownika MGOPS w Baranowie Sandomierskim następujące dokumenty:

  • podanie z prośbą o umieszczenie w ŚDS,
  • zaświadczenie lekarza psychiatry lub neurologa o sytuacji zdrowotnej i występujących schorzeniach,
  • zaświadczenie lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach w ŚDS,
  • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (o ile osoba takie posiada).

Udział w zajęciach organizowanych przez ŚDS jest całkowicie bezpłatny.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on print
Wydrukuj
Skip to content