Sala komputerowo-czytelnicza

W tej sali uczestnicy mają możliwość korzystania z pięciu komputerów wraz z dostępem do Internetu oraz ośrodkowej biblioteczki. Podczas tych zajęć podopieczni nabywają 
i doskonalą umiejętności z zakresu:

 • podstawowej obsługi komputera,
 • pracy w wybranych programach komputerowych,
 • korzystania z zasobu Internetu,
 • obsługi urządzeń peryferyjnych tj. drukarki, skanera,
 • podstawy poligrafii tj. obsługa kserokopiarki, bindownicy, gilotyny, laminatora,
 • ćwiczeń doskonalących płynne czytanie, pisanie i aktywne słuchanie,
 • czytania ze zrozumieniem,
 • czytania książek i czasopism,
 • korzystania z księgozbioru ŚDS i miejscowej biblioteki,
 • wdrażania do traktowania książki jako źródła informacji,
 • poznawania piękna literatury i sztuki,
 • zwrócenia uwagi na wychowawczą rolę książki,
 • udziału uczestników w konkursach czytelniczych, literacko-plastycznych,
 • wykonywania gazetek ściennych,
 • prowadzenia kroniki,
 • prowadzenia profilu na portalu społecznościowym.

Dzięki zajęciom uczestnicy kształtują spostrzegawczość, wyobraźnię, sprawność manualną, koncentrację, umiejętność logicznego myślenia, rozwijają refleks oraz umiejętność spędzania czasu wolnego.

Działalność pracowni ściśle współpracuje z pozostałymi pracowniami, tematyka zajęć dostosowana 
jest do aktualnych potrzeb np. tworzenie zaproszeń, ulotek, gazetki, wyszukiwanie informacji na zajęcia, aktualizowanie serwisu naszego domu.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on print
Wydrukuj
Skip to content