Kontakt

Środowiskowy Dom Samopomocy w Knapach
Knapy, ul. Szkolna 2
39-451 Skopanie

Administratorem Pani/Pana danych jest
Środowiskowy Dom Samopomocy w Knapach
Knapy, ul. Szkolna 2, 39-451 Skopanie
tel. kontaktowy: +48 601 163 620
adres e-mail: dom@sdsknapy.pl

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Pan Zbigniew Murias, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem 
adresu email: zbigniew.murias@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora kierownik@sdsknapy.pl.

Placówka jest czynna w godzinach:
Poniedziałek: 7:30-15:30
Wtorek: 7:30-15:30
Środa: 7:30-15:30
Czwartek: 7:30-15:30
Piątek: 7:30-15:30

Skip to content