Pokój Psychologa/Pielęgniarki

Ponadto do dyspozycji uczestników posiadamy pokój psychologa i pielęgniarki. Zajęcia prowadzone 
przez psychologa odbywają się najczęściej indywidualnie, ale także w grupkach do 3-4 osób.

W czasie zajęć prowadzonych przez psychologa są realizowane następujące cele:

 • ograniczenie zachowań agresywnych,
 • składanie odpowiedzialnych, przemyślanych obietnic,
 • rozwijanie umiejętności porozumiewania się,
 • poznawanie zasad poprawnej komunikacji, barier istniejących w komunikacji międzyludzkiej 
  oraz sposobów ich przełamywania,
 • kształtowanie postawy otwartej na świat i innych ludzi ułatwiające rozwiązywanie konfliktów,
 • uświadamianie sposobów postępowania, które łagodzą skutki stresu.

Uczestnicy mają również zapewnioną opiekę pielęgniarską, która obejmuje:

 • czuwanie nad zdrowiem i bezpieczeństwem uczestników podczas pobytu w ośrodku,
 • pomoc przy przestrzeganiu wizyt lekarskich, zakupie leków,
 • prowadzenie treningu dbania o higienę osobistą i wygląd zewnętrzny – ma na celu utrwalenie odpowiednich nawyków i umiejętności dotyczących higieny osobistej oraz uświadomienie potrzeby dbania o higienę oraz estetyczny wygląd.

Opieka pielęgniarska obejmuje świadczenie usług medycznych typu : pomiary ciśnienia tętniczego, wagi, wzrostu, pierwszą pomoc, edukację zdrowotną, wizyty u lekarzy, współpracę z rodziną, rozwijanie umiejętności troszczenia się o bezpieczeństwo własne i kolegów.

Pokój psychologa
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on print
Wydrukuj
Skip to content